Zid,cărămizi

Oamenii nu se pot solidariza, uni, fără un recurs la un principiu superior propriei lor existențe, comunități. Dimpotrivă, înlocuirea îmbogățirii interioare, spirituale, cu acumularea de bunuri materiale exterioare creează o însingurare, o lipsă de bucurie și de pace, în familie ca și în societate. Menținerea stresului și a unei devastatoare lupte pentru profitul material creează premize nefavorabile dezvoltării omului și culturii sale.

Reflectând la prezent, să ne punem întrebarea dacă nu cumva toate neajunsurile nu provin cumva din însuși modul în care ne gândim, ne organizăm viața, la extrema opusă oricărei spiritualități și intelectualități adevărate.

Prof. univ. Dragoș Vaida, în Cuvinte către tineri, nr. 11/2018, Mănăstirea Putna