Sfântul și Dreptul Iov, bogăție, suferință, gunoi, avere,

Un tânăr a venit înaintea Mântuitorului Iisus Hristos să-I ceară un sfat: cum ar putea să intre în viața cea veșnică.

„Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile cele date de Dumnezeu lui Moise. Iar dacă voiești să fii desăvârșit mergi, vindeți averile tale și le dă săracilor și vino de urmează Mie. Iar el auzind acestea, s-a dus întristat că avea avere multă.” (Luca 18, 25)

Vedeți cât de mare piedică în calea mântuirii, și mai ales a desăvârșirii, este averea pentru acela care o iubește și își lipește inima de ea?

„Căci cu anevoie va intra bogatul în Împărăția cerului. Mai lesne este să treacă funia corăbiei prin urechile acului, decât bogatul să intre în Împărăția lui Dumnezeu.”

Dar oare toți bogații vor merge în iad? Nu. Cu adevărat nu. La Dumnezeu este cu putință să mântuiască și pe cei bogați, care vor avea bunăvoință a-și chivernisi averea lor spre binele tuturor după plăcerea lui Dumnezeu fără a-și lipi inima de bogățiile veacului de acum. Auzi ce zice de Avraam: „Iar Avraam era bogat foarte cu dobitoace și cu argint și cu aur (Facere 13, 2).

Dar cine a plăcut în fața lui Dumnezeu mai mult ca Avraam? Căci nimic nu l-a împiedicat să dea ascultare de Dumnezeu, fiind gata chiar să aducă jertfă lui Dumnezeu pe singurul său fiu, Isaac.

Să auzim încă și de bogățiile lui Iov: „Și erau vitele lui Iov, șapte mii de cămile, perechi de boi cinci sute și cinci sute de asine și slugi multe foarte” (Iov 1, 3). Dar să auzim și ce zice Dumnezeu despre Iov către diavol: „Socotit-ai în cugetul tău despre robul meu? Că nu este asemenea lui din cei de pe pământ, fără cusur, drept și temător de Dumnezeu, care să se ferească de ce este rău.” Și când a pierdut toate averile sale, zice: „Gol am ieșit din pântecele maicii mele, gol mă voi întoarce. Domnul a dat, Domnul a luat; fie numele Domnului binecuvântat” (Iov 1, 21).

Arhim. Cleopa Ilie, Predici la Duminicile de peste an, Ed. Episcopiei Romanului și Hușilor, 1990