Păpădie, vânt, iarbă, flori, zbor

Harul exercită o presiune tainică asupra oricărui suflet omenesc, fără să-l constrângă vreodată. Ca răspuns, credința nu este supunere oarbă, nici simplă adeziune, ci fidelitate conștientă și totală de la persoană la Persoană. Acestea sunt raporturi nupțiale.

Paul Evdokimov, Cunoașterea lui Dumnezeu în tradiția răsăriteană, Ed. Humanitas, 2013