Cea mai grosolană ipoteză: ucenicii au furat trupul lui Iisus

Pr. Prof. George Remete

Unii teologi protestanți au contestat Învierea, socotind-o un mit. Ei au formulat mai multe ipoteze. Una dintre ele este ipoteza înșelăciunii (a furtului), care susține că învierea a fost o înșelăciune, respectiv că Iisus Hristos a murit cu adevărat, dar Apostolii I-au furat noaptea trupul, pe când soldații dormeau și au răspândit zvonul că Iisus Hristos a înviat. Pe credulitatea celor pe care i-au convins atunci s-ar fi întemeiat credința creștină.

Această ipoteză este cea mai grosolană și nu mai este acceptată azi de nimeni. Nu se poate crede că ucenicii ar fi furat trupul, deoarece mormântul era păzit de strajă puternică, iar conducătorii evrei au luat toate măsurile pentru păzirea mormântului, pecetluind și piatra; soldații n-ar fi putut adormi toți, pentru că pedeapsa ar fi fost foarte severă. Iar starea psihologică a Apostolilor, îngroziți și deprimați, nu le-ar fi permis să lupte cu o strajă romană. Dimpotrivă, știm că ei nu îndrăzneau nici să iasă din casa încuiată, iar când soldații au vestit conducătorilor minunea mormântului gol, n-au fost acuzați, ci dimpotrivă li s-a impus explicația furtului. În plus, este inacceptabilă ideea că pe baza unei minciuni conștiente și a unui trup mort Apostolii și-ar fi întemeiat activitatea și suferințele de o viață întreagă, sacrificându-și viața pentru această convingere. Cineva poate să moară pentru o minciună inventată de altul, dar nimeni nu moare pentru o minciună inventată de sine însuși.

Pr. Prof. George Remete, Dogmatica Ortodoxă, Editura Reîntregirea