Coroana

Fii cu luare-aminte: cel ce ți se închină o face din cinstire față de om, din dragoste și din smerenie? Sau închinarea lui îți gâdilă trufia, pentru a scoate oarecare folos vremelnic? Tu, care te numeri printre mai-marii pământului, ia seama: înaintea ta se târăsc slava deșartă, lingușirea, josnicia! Acestea, după ce își vor fi atins țelul, te vor batjocori, te vor vinde cu cel dintâi prilej. Niciodată nu-ți revărsa dărnicia asupra celui stăpânit de slava deșartă: acesta, pe cât este de umil înaintea celor mai mari, pe atât este de obraznic, semeț, lipsit de omenie cu cei mai mici. Pe cel stăpânit de slava deșartă îl vei cunoaște după deosebita înclinare pe care o are către lingușire, către slugărnicie, către minciună, către orice lucru ticălos și josnic.

Pilat s-a supărat pe tăcerea lui Hristos, care i s-a părut trufașă. „Mie, a zis el, nu-mi răspunzi? Sau nu știi că am putere să-Ți dau drumul și putere am să Te răstignesc?”

Domnul și-a lămurit tăcerea punând în lumină voia lui Dumnezeu, pentru care Pilat, ce credea că lucrează după bunul său plac, era doar o unealtă oarbă. Din pricina trufiei, lui Pilat i-a fost cu neputință să priceapă că înaintea lui stătea smerenia atotdesăvârșită: Dumnezeu înomenit.

Sufletul înalt, sufletul cu nădejde cerească, care disprețuiește bunătățile cele stricăcioase ale lumii acesteia, nu este în stare de mărunta dorință de a plăcea oamenilor și de slugărnicie. Greșești numind trufaș acest suflet pentru faptul că nu îndestulează cerințele patimilor tale.

Smerenia este învățătura și virtutea evanghelică, puterea tainică a lui Hristos. Dumnezeu S-a arătat oamenilor îmbrăcat întru smerenie, și acela dintre oameni care se va îmbrăca întru smerenie se va face asemenea cu Dumnezeu.

Sfântul Ignatie Briancianinov, Experiențe ascetice, Ed. Sophia