Întreaga viață a omului este un război duhovnicesc

Arhim. Cleopa Ilie

Viața omului pe pământ este o luptă și o ispită. De aceea, și Sfântul Apostol Pavel, având în vedere tocmai acest război duhovnicesc, îndeamnă pe ucenicul său Timotei la această nevoință și luptă: „Luptă-te lupta cea bună a credinței, cucerește viața veșnică la care ai fost chemat” (I Timotei 6, 12), „Pătimește ca un bun viteaz al lui Hristos. Nimeni, ostaș fiind, nu se amestecă cu lucrurile lumești, ca voievodului să fie plăcut” (II Timotei 2, 3-4).

Apoi, arătându-i că nu orice luptă și nevoință este bună, ci numai aceea care se face după legea lui Dumnezeu, îi zice: „De se va lupta cineva, nu se încununează de nu se va lupta după lege.” (II Timotei 2, 5). Tot Sfântul Apostol Pavel ne arată și împotriva cui ducem războiul nostru: „Lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui; ci împotriva începătoriilor și a domniilor, a stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, răspândite în văzduh.” (Efeseni 6, 12).

Dar nebiruitul ostaș al lui Hristos Iisus, dumnezeiescul Apostol Pavel, nu numai că ne arată cum să ne luptăm și împotriva cui, ci, totodată, ne arată și care sunt armele duhovnicești cu care trebuie să se îmbrace orice luptător duhovnicesc care se luptă pentru sufletul său, și ne îndeamnă a lua aceste arme: „Drept aceea, luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă în ziua cea rea, și toate biruindu-le, să rămâneți în picioare… încingându-vă mijlocul vostru cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății.” (Efeseni 6, 13-14).

Dumnezeiescul Părinte Efrem Sirul ne sfătuiește ca la armele duhovnicești ale adevărului și dreptății să adăugăm și pe cea a dragostei, zicându-ne: „În loc de brâu, să ne încingem cu dragostea cea desăvârșită către Dumnezeu și către aproapele, căci dragostea ne ajută să nu ne împiedicăm. Deoarece dragostea îndelung rabdă, se milostivește, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se semețește, nu se trufește, nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate la rabdă. Dragostea niciodată nu cade.”

Arhim. Cleopa Ilie, Urcuș spre Înviere. Predici duhovnicești, Editura Trinitas