magnet

Când raza de soare atinge piatra, piatra începe să strălucească. Când flacăra atinge o candelă stinsă, candela începe să ardă. Când magnetul atinge fierul, fierul se magnetizează. Când o sârmă electrică atinge altă sârmă, se electrizează amândouă. Toate aceste fenomene fizice sunt o icoană sau o pildă a fenomenelor duhovnicești. Tot ce se întâmplă în afară este doar o imagine a ceea ce se petrece înăuntru. Toată natura cea efemeră e ca un vis față de conștiința lăuntrică și ca un basm față de înțelegerea sufletească.

Sufletul e conștiința trupului, iar conștiința sufletului e Dumnezeu. Când Dumnezeu se atinge de suflet, sufletul primește viață și vedere. La fel se întâmplă cu trupul când e atins de suflet. De la suflet primește trupul lumină, căldură, magnetism și electricitate, vedere și auzire și mișcare. Iar când sufletul se desparte de trup, toate acestea se pierd. Sufletul primește de la Dumnezeu o lumină aparte, căldură, magnetism și electricitate, vedere și auzire și mișcare, și toate acestea sunt pierdute când sufletul se desparte de Dumnezeu. Un trup mort este întruchiparea unui suflet mort, a unui suflet despărțit de Dumnezeu.

Sfântul Nicolae Velimirovici, Predici, Ed. Ileana, București, 2006