Ortodox Radio
Ortodox Radio
Ortodox Radio
Ortodox Radio
Acasă Poteci Pagină 2

Poteci

Mergi pe potecile bătătorite de sfinți

Dragostea lui Hristos îl schimbă pe aproapele nostru

Unii spun: "Vreau să-L cunoască și alții pe Hristos, așa cum L-am cunoscut și eu" și fac pe dascălul cu alții. Dar trebuie ca viața lor să fie conformă cu ceea ce învață. Dacă prin viața lor învață despre...

În ortodoxie nu există piedică de netrecut

Nu există lucru mai înalt decât ceea ce se cheamă pocăință și spovedanie. Această taină este darul iubirii lui Dumnezeu către om. În acest chip desăvârșit se izbăvește omul de rău. Mergem, ne spovedim, simțim împăcarea cu Dumnezeu, vine...

Să fim nevoitori

Creștinul neapărat trebuie să fie un nevoitor. Cu atât mai mult monahul, preotul. În legătură cu felul cum trăiește omul se rânduiesc și împrejurările exterioare ale vieții lui. Uneori, din pricina greșelilor sau, dimpotrivă, îndreptărilor noastre lăuntrice, și împrejurările exterioare...

Cel care deznădăjduieşte îşi ucide singur sufletul său!

Nu este nici o patimă din care vrăjmaşul să aibă atâta câştig, precum este patima deznădăjduirii. Din cauza ei se întâmplă sinuciderile, omorurile şi lepădările de credinţă. Iar dacă unii deznădăjduiţi nu se omoară singuri trupeşte (adică nu se sinucid)...

Gătește-ți sufletul tău spre ispită!

Să nu crezi că virtutea în cazul unui creștin înseamnă o viață gingașă și că toată pacea noastră, la urma urmei, constă în aceea de a nu purta niciun război. Că ea este virtutea unui ostaș mărinimos și viteaz,...

Rugăciunea

Chiar și atunci când se roagă, omul nu este fiu al libertății ci, în cea mai mare parte, robul necesității și datoriei. Uitați-vă la oricare om, chiar și la un preot. Oare mulți dintre cei ce se roagă o...

Dumnezeu este dator să ajute!

Odată mă aflam într-o situație dificilă și de aceea am mers la Stareț ca să-i cer ajutorul. Starețul mi-a deschis îndată și m-a băgat repede înăuntru. M-a pus să stau lângă sobă și fără să se grăbească a început...

Cuvinte de folos

Fiecare dintre noi să fim conștienți că dacă lucrăm ceva este pentru Dumnezeu, și avem plată de la Domnul. Să nu ne intereseze ce face altul. Dacă apare cârteala, deja lucrul nu mai are valoare duhovnicească. Să ne...

Doamne, dă să-mi văd păcatele mele!

— Din ce cauză a slăbit râvna pentru rugăciune și pentru orice faptă bună, atât în mânăstiri, cât și între mireni? — Pentru că a slăbit credința în toată lumea. Astăzi, fiecare creștin și călugăr mărturisește că nu se mai...

A alungat iubirea și a primit ura

Din nefericire, cel care și-a neglijat inima sa s-a lipsit de toate bunătățile și a căzut în mulțimea răutăților. A alungat fericirea și a umplut-o cu amărăciune, mâhnire și strâmtorare. A îndepărtat pacea și a dobândit angoasa, tulburarea și...