Cum să-L vedem pe Dumnezeu

Sf. Isihie Sinaitul

„Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.” (Matei 5, 8)

Smerenia și reaua pătimire slobozesc pe om de tot păcatul. Cea dintâi taie patimile sufletului, cea de-a doua pe ale trupului.

„Vor vedea pe Dumnezeu”, adică pe El și visteriile ascunse în El, când se vor curăți pe ei prin dragoste și înfrânare. Și aceasta cu atât mai mult cu cât vor întinde curățirea.

Isihie Sinaitul, Cuvânt despre trezvie și virtute, în Filocalia românească, vol. 4