Ascultarea care eliberează

Părintele Gherasim Mikragiannanitul

Părintele Gherasim: Noi, cei care trăim în Sfântul Munte, suntem oameni materialnici, pământești, trupești, ca și voi. Dar pentru că am văzut stricăciunea, zădărnicia și vremelnicia acestei lumi, ne străduim să conviețuim cu materia în relație de libertate, nu de dependență totală față de aceasta.

Întrebare: Adică adevăratul vostru veșmânt este duhul, și nu materia?
Părintele Gherasim: Am vrea să putem imita libertatea absolută a celor a căror viață este cârmuită de Mângâietorul, de Duhul Adevărului. Duhul eliberează, materia te ține lipit de pământ.

Întrebare: Această libertate le este dăruită tuturor, sau doar la puțini sau celor aleși, celor cărora li s-a dat de sus?
Părintele Gherasim: Atunci când Iisus le-a spus ucenicilor: „Mergând, învățați toate neamurile…”, nu i-a îndemnat să meargă doar la câțiva, la cei chemați, ci de-a lungul și de-a latul pământului, la toți oamenii… Dumnezeu Și-a vărsat sângele pentru mântuirea tuturor oamenilor, nu pentru câțiva. Din păcate însă, nu toți oamenii primesc și valorifică posibilitatea mântuirii. Mulți răstălmăcesc sensul libertății. Consideră, de exemplu, înrobire sau lipsă de libertate depărtarea de viața zadarnică și vătămătoare. Ascultarea de voia lui Dumnezeu poate fi aspră și dureroasă, dar eliberează. Și aceasta este minunăția!

Tasos Mihalas, Părintele Gherasim Mikragiannanitul. Omul, monahul, imnograful