Gheron Iosif Isihastul

Harul lui dumnezeu nu depinde de timp

Experiența se dobândește, într‑adevăr, odată cu trecerea timpului, dar harul – de aceea se numește har, adică dar, pentru că depinde de Dumnezeu – se dăruiește în funcție de căldura credinței, de smerenie și de voia cea bună. Solomon a primit har când era de doisprezece ani. Daniil la...
Cuviosul Sofronie Saharov

Să avem pentru ceilalți o inimă de mamă

„Pentru mine, viața celorlalți prețuiește mai mult decât propria‑mi viață”. Nu vor mai exista între voi neînțelegeri, când veți fi înțeles aceasta. Dezlegarea unei probleme sau a unei neînțelegeri nu ține de nicio organizație, de niciun anumit mod de conduită, ci de hotărârea de a suporta totul. Fiecare dintre...

Eu nu sunt om. Sunt un ticălos. Dumnezeul meu, ajută‑mă să mă fac om!

Dumnezeu îngăduie ispitele potrivit cu viața noastră duhovnicească. Uneori îngăduie să facem o greșeală, de pildă o neatenție, ca altă dată să fim atenți și să evităm sau mai degrabă să preîntâmpinăm un rău mai mare ce ni l‑ar fi putut face aghiuță. Alteori lasă pe diavolul să ne ispitească,...
Sfântul Cuvios Sofronie de la Essex

De pe Cruce nu te pogori, alții te iau

Căci vrăjmașul ne luptă folosindu-se de cele mai firești dorințe ale iubirii omenești, sufletești, iar uneori și de cele pur și simplu animalice, trupești. Atunci, asemenea Mariei Egipteanca, vom cădea la pământ și vom ruga pe Dumnezeu ca, pentru milosârdia Sa, să ne dea a Sa Dumnezeiască dragoste în...
Starețul Tadei

Despre liniște și pace

Putem face tot ce vrem, dar liniște și pace nu vom avea. Trăsătura caracteristică a fiecăruia este temelia trecerii în veșnicie. Dacă suntem liniștiți și pașnici vom intra în rândul sfinților și al îngerilor. Asupra lor Domnul a revărsat darul harului Său și în sufletele lor nu-și au loc...
Sf Ioan Iacob de la Neamt Hozevitul

Cel care deznădăjduieşte îşi ucide singur sufletul său!

Nu este nici o patimă din care vrăjmaşul să aibă atâta câştig, precum este patima deznădăjduirii. Din cauza ei se întâmplă sinuciderile, omorurile şi lepădările de credinţă. Iar dacă unii deznădăjduiţi nu se omoară singuri trupeşte (adică nu se sinucid) aceasta se datorează mai mult împrejurărilor, însă ei sufleteşte sunt...
fatarnicia

Dacă n-ai plângere din inimă, ai slavă deșartă

Iubiți frați! Domnul nostru Iisus Hristos ne-a poruncit ca înainte de a purcede la nevoința postului să iertăm aproapelui greșelile sale,   ne-a poruncit să păzim de fățărnicie, din toate puterile, postul însuși. Viermele, odrăslindu-se în fruct, îl nimicește de tot pe dinăuntru, încât rămâne numai coaja: și fățărnicia nimicește...
Icoana Maicii Domnului din Lida

Smerenia

Pe sfinții cei smeriți îi fericesc tot cerul și pământul, și Domnul le dă slava de a fi împreună cu El: „Unde voi fi Eu, acolo va fi sluga Mea” . Maica Domnului e mai presus decât toți în smerenie, de aceea o fericesc pe ea toate neamurile pe pământ și îi slujesc toate puterile cerești;...
Sfântul VASILE CEL MARE

Rugăciunea

Când te rogi, ai grijă să nu ceri cele necuvenite în locul celor cuvenite, stârnind mânia Domnului; să nu ceri bani, slavă lumească, putere sau orice altceva din cele pe care le-aduc acestea, ci să ceri Împărăția lui Dumnezeu și El îți va da toate cele de trebuință trupului,...
Sf. Nicodim Aghioritul

Gătește-ți sufletul tău spre ispită!

Să nu crezi că virtutea în cazul unui creștin înseamnă o viață gingașă și că toată pacea noastră, la urma urmei, constă în aceea de a nu purta niciun război. Că ea este virtutea unui ostaș mărinimos și viteaz, care e întotdeauna înarmat, luptă mereu, rabdă toate relele, necazurile...