Știința și purtarea

Sf. Nicolae Velimirovici

Un țăran fără carte știe mai multe decât își închipuie un orășean cu carte. Dumnezeu îl învață. Un orășean cu carte știe mai puțin decât își închipuie un țăran fără carte. Mândria scade știința lui. Învață ce vrei și cunoaște ce poți; însă un lucru trebuie să știi: întotdeauna este mai de preț purtarea cea bună, decât știința cea multă. Omul învățat, îmbrăcat în haine de pușcăriaș, stârnește scârba, dar cel fără carte îmbrăcat în haine de pușcăriaș stârnește mila. Când se află că un om învățat a făcut o faptă rea, pe buzele tuturor stă aceeași întrebare: cum a putut cunoaște acest om nenumărate lucruri, dar n-a putut învăța două lucruri de căpătâi: să se teamă de Dumnezeu și să-i cinstească pe oameni?

Învață ce vrei și cunoaște ce poți; însă un singur lucru nu trebuie să-l înveți: să folosești rău știința ta. De atâtea ori s-a spus: e mai bine să nu știi decât să știi și să folosești rău știința ta!

Sf. Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, 2009