Astăzi sfeșnicul luminii pregătește calea venirii Cuvântului

Cântări la Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Astăzi sfeșnicul luminii pregătește calea venirii Cuvântului lui Dumnezeu ca o stea luminoasă; astăzi limba lui Zaharia, care se deprinsese cu tăcerea, s-a limpezit la porunca îngerului, că se cădea așa tatălui să nu păzească tăcerea când din pântece sterp a ieșit glasul care avea să binevestească izbăvirea a toată lumea.

Elisabeta a zămislit pe Înainte-mergătorul Darului, iar Fecioara pe Domnul slavei. Sărutatu-s-au amândouă maicile și pruncul a săltat, că înăuntru sluga a lăudat pe Stăpânul. Minunându-se, Maica Mergătorului-înainte a început a striga: De unde mie aceasta, ca să vină Maica Domnului meu la mine, ca să izbăvească pe poporul cel deznădăjduit, Cel ce are mare milă.

Grupul psaltic „Eustatie Protopsaltul” al Sfintei Mănăstiri Putna, Slavă… Și acum… la vecernie la Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, glas 6