Molitfă, spovedanie, Parasclis, Putna, Pr. David Roșca

Să ne iubim, așadar, unii pe alții și vom fi iubiți de Dumnezeu. Să fim cu îndelungă răbdare întreolaltă și va fi și El cu îndelungă răbdare față de păcatele noastre. Să nu răsplătim răul cu rău și nu vom primi după păcatele noastre. Căci iertarea greșelilor noastre o aflăm în iertarea fraților. Iar mila lui Dumnezeu e ascunsă în milostivirea noastră față de aproapele.

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Cuvânt ascetic, cap. 42, în Filocalia, vol. 2, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă