Om, singurătate, iarna, fereastră, munți

Nimic nu lovește mai mult neamul omenesc decât răcirea dragostei și nimic nu-l desfigurează atât de mult precum îndepărtarea dragostei. Răcirea dragostei creează diferențe de păreri, tulburări și polemici ideologice, pentru că dispoziția de a nu-i iubi pe frații noștri naște iubirea de putere, bucuria de a stăpâni, iar acestea sunt ideologii potrivnice, tulburătoare, anarhice.

Nimic nu răcește dragostea așa cum o fac dihonia, neînțelegerea, cearta. Nimic nu mărește așa de mult răul ca răcirea dragostei, căci răcirea dragostei conduce către egocentrism, iar acesta strică, desface, sfâșie unitatea dintre oameni.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia a II-a la Epistola I către Timotei și Omilia a IX-a la Epistola către Efeseni