Ce aduce seninătate minții?

Sfântul Grigorie Palama

Rugăciunea și cunoașterea curăță și înfrumusețează mintea, blândețea – partea volitivă a sufletului, iar înțelepciunea – dorința și pofta. Postul și cumpătarea aduc întărire trupului, veștejesc furia mâniei și a poftei, aduc văzduh slobod și curat pentru minte și o fac ca și cum ar fi senină.

Prin post și cumpătare, omul din afară se nimicește; și pe cât acesta se strică, pe atâta omul dinlăuntru se înnoiește, după cuvântul Apostolului. Căci se spune:

„Pântecele gras nu zămislește o minte ascuțită.”

Așadar, pântecele care a fost subțiat prin post și înfrânare, acela și mintea neapărat o ascute.

Sfântul Grigorie Palama, Omilii, vol. I, Ed. Anastasia, 2012