În icoană se întâlnește istoria cu veșnicia, în lumina Împărăției cerurilor

PF Daniel

Pentru Ortodoxie, sfintele icoane nu sunt doar o podoabă în biserică, adică un mijloc estetic de a înfrumuseța biserica. Sfintele icoane fac parte din mărturisirea dreptei credințe, încât nimeni nu poate fi creștin ortodox dacă nu cinstește sfintele icoane. Ele nu se adaugă la credința ortodoxă ca o anexă, ci exprimă credința ortodoxă într-o formă completă, ca mărturisire a credinței prin cuvânt și imagine, prin rugăciune în fața icoanei lui Hristos și a sfinților Lui zugrăviți pe icoane.

Icoana ortodoxă este mărturisirea completă a dreptei credințe, a înomenirii Fiului lui Dumnezeu, cu scopul îndumnezeirii omului prin har. Icoana ne arată pe Hristos, pe Maica Domnului, pe îngeri, pe proroci, pe sfinții apostoli, pe martiri și pe cuvioși ca trăind veșnic în Împărăția slavei celei netrecătoare, a luminii celei necreate care nu se vede cu ochii trupești, ci numai cu ochii credinței, atunci când Dumnezeu dăruiește celor smeriți darul acesta de a vedea încă din lumea aceasta pământească lumina cea netrecătoare a Împărăției cerurilor.

PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Evanghelia slavei lui Hristos. Predici la Duminicile de peste an, Ed. Basilica, 2016