Starețul Tadei de la Vitovnița

Gândurile, starea lăuntrică, dorințele ne conduc viața. Precum ne sunt gândurile cu care ne îndeletnicim, așa ne este și viața. Dacă avem gânduri de pace, liniște, dragoste deplină, bunătate, virtute, curăție, atunci și în noi va fi pace, căci toate gândurile de pace aduc pace lăuntrică, ce răzbate din noi, căci gândurile ne sunt pline de pace, liniște, dragoste desăvârșită și bunătate. Dacă purtăm în noi gânduri rele, diavolești, atunci se nimicește și pacea noastră lăuntrică. Trebuie să ne ostenim pentru binele nostru, ca să se întărească în noi pacea, bucuria, dragostea dumnezeiască. Părintele nostru cel ceresc vrea ca fiii Săi să aibă trăsăturile Lui cele dumnezeiești, până ce noi vom fi plini de dragoste, pace, mângâierea bucuriei, adevăr, virtute.

Vedeți voi înșivă cum în familie făurim înțelegere sau facem dezbinare, după cum ne sunt gândurile și dorințele. Dacă stăpânul casei este copleșit de griji, gânduri sau de vreo greutate, prin aceste gânduri el pricinuiește tulburare nu numai lui, ci și întregii sale familii. Toți cei ai casei sunt mâhniți, nu au pace, nici mângâiere. El, ca stăpân al casei, trebuie să răspândească bunătate și să o împărtășească tuturor celorlalți ai casei. Așa suntem noi: aparat cugetător.

Starețul Tadei, Cum îți sunt gândurile așa îți este și viața, Ed. Predania