abis,înălțime,clădire,gol,hău

Caută să faci oamenilor lucrul pentru care la început te vor blestema poate, dar la urmă te vor binecuvânta; și niciodată lucrul pentru care la început să fii binecuvântat, și la sfârșit blestemat.

Împăratul Nero, la început, a binecuvântat pe mama lui, care l-a îmbărbătat pe calea răului; însă la sfârșit, când răul l-a dus până la ambiția de a nu se mai putea întoarce, a blestemat-o.

Copilul ce stă cu săniuța pe gheață îți va fi recunoscător dacă îl vei împinge de la spate; dar când va aluneca în prăpastie, pe tine te va socoti pricina nenorocirii lui și te va blestema.

Păcătoșii te vor încununa cu laude când le vei aproba păcatele; însă să nu te apropii de patul lor de moarte când își vor da ultima suflare.

Sfântul Nicolae Velimirovici, Învățături despre bine și rău, Editura Sophia, 1999