Clopot

Fraților și părinților, pentru toate lucrurile vremile sunt orânduite. Pentru că nu se pot săvârși toate oricând, adică una este vremea semănăturii și alta a secerișului, una este vremea păcii și alta a războiului, alta este vremea de neguțătorit și alta de odihnă.

Însă pentru mântuirea sufletului orice vreme este potrivită, toate zilele sunt bun prilej și orice ceas este bine primit, numai de vom vrea. Căci semănătura cuvântului învățăturii cu secerișul faptelor bune, deapururea este în mâna noastră și totdeauna putem să ne folosim, numai de veți vrea să fiți dornici de săvârșirea poruncilor, făcând cu lucrul cele ce grăim cu cuvântul. Căci scris este că nu se vor îndrepta înaintea lui Dumnezeu cei ce ascultă legea, ci cei ce fac ale legii. Veți secera secerișul duhovnicesc, aducând în cămările sufletelor voastre, posturi, privegheri, metanii și alte lucrări duhovnicești, ca să nu flămânziți în veci. Așijderea și războiul și pacea deapururea să fie între voi, că nu încetează a se lupta cu noi nevăzutul vrăjmaș, diavolul, ca să ne arunce în patimi necuvioase și să ne robească sufletul cu întinarea gândurilor necurate. Dar de vom sta cu vitejie și nu vom slăbi, vom birui, și săvârșind pacea cea lăudată înlăuntrul inimilor noastre, vom lua cununi de biruință din mâna Stăpânului tuturor. Asemenea și vremea de neguțătorie și de odihnă în cele sufletești totdeauna este gata, numai dacă dorim să neguțătorim neguțătoria cea lăudată, ca să câștigăm odihna veșnică, adică să dăm cele stricătoare și să cumpărăm cele statornice, să vindem cele trupești, ca să câștigăm sufletul, să dăm desfătările acestei vieți, ca să dobândim veselia celei viitoare.

Sfântul Teodor Studitul, Cuvântări duhovnicești, Ed. Episcopiei Ortodoxe Alba-Iulia, 1994