Înfricoșătoarea Judecată. Detaliu din fresca de la Mănăstirea Voroneț

Atunci când va fi cea de-a doua venire a Mântuitorului și când va fi învierea morților, deci și învierea noastră, a tuturor, lumea întreagă va fi un Tabor generalizat. Lumina lui Hristos va umple lumea întreagă. Prin aceasta, toată zidirea, întreaga creație se va îndumnezei, se va transfigura. Toată creația va deveni transparentă și lumea va avea o frumusețe de neînchipuit. Unitatea iubirii, comuniunea în dragoste va uni sufletele drepților și, împreună cu îngerii, aceștia îl vor preamări pe Dumnezeu. Dar toate acestea se vor întâmpla cu sufletele și cu trupurile celor care s-au străduit să urmeze voii lui Dumnezeu. Bine ar fi să luăm aminte la cum vor fi trupurile celor care au bineplăcut lui Dumnezeu și cum vor fi trupurile celor care nu au bineplăcut lui Dumnezeu. Și să ne înfricoșeze gândul la învierea cea de obște de la sfârșitul lumii.

Arhim. Melchisedec Velnic, în Cuvinte către tineri, nr. 1/2008, Mănăstirea Putna