La chemarea lui Dumnezeu, simplii pescari au răspuns imediat

PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

După Botezul Său în Iordan și după o pregătire spirituală prin post și rugăciune în pustie, Domnul Iisus Hristos începe să cheme și să formeze ucenici pentru apostolat sau misiune. Evanghelia de astăzi ne arată cum îi alege Iisus pe primii Săi ucenici. El nu le promite nici averi, nici bani, nici ranguri mari, nici viață ușoară și comodă, ci doar le spune:

„Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni” (Matei 4, 19).

Nu știm cât de mult au înțeles chemarea Lui pescarii Petru și Andrei, Iacob și Ioan, printre primii chemați de Iisus ca să-I fie ucenici. Vedem însă că, fără să-și mai facă vreun calcul, fără să mai pună vreo întrebare, fără să negocieze, fără să pună vreo condiție, cei pe care El i-a chemat au lăsat toate ale lor și au urmat Lui. În mod surprinzător vedem că Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu care erau împreună cu tatăl lor, l-au lăsat singur pe acesta în corabie, ceea ce era un fapt neobișnuit, și au mers după Iisus. Cine este acest Iisus din Nazaret Care cheamă sau alege ucenici și schimbă viața oamenilor? Cine este Acesta care, cu programul, schimbă orice program al zilei și al vieții obișnuite a oamenilor?

Acești pescari simpli au răspuns imediat, pentru că îi chema Însuși Dumnezeu Cuvântul Vieții, Cel ce a chemat din neființă la ființă întreg universul, Cel ce a creat pe om la începutul lumii și Cel ce cheamă pe toți oamenii la viață veșnică în Împărăția lui Dumnezeu.

PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Evanghelia slavei lui Hristos. Predici la Duminicile de peste an, Editura Basilica, 2016