Când trupul și sufletul colaborează armonios

Arhid. Teofilact Ciobîcă

Când trupul și sufletul colaborează armonios, porumbel, pace, liniște

Sufletul nu este de cumpărat sau de vândut, așa cum nici viața noastră nu este de vânzare sau de cumpărare. Sufletul și viața noastră aparțin numai lui Dumnezeu.

Sufletul își începe existența odată cu trupul. Dar fiind luat din Dumnezeu, prin suflare, și fiind nemuritor, sufletul este viața trupului omenesc. Sufletul imprimă trupului chipul și asemănarea cu Dumnezeu. Trupul va trebui să se supună rațiunii sufletului, conștiinței, care este glasul lui Dumnezeu în om. Când trupul și sufletul colaborează armonios, atunci omul ajunge să împlinească scopul pentru care a fost creat. Neglijarea acestei armonii sau, mai bine zis, călcarea cu bună știință a conștiinței este echivalentă cu ruperea relațiilor cu Dumnezeu.

Trupul nesupus sufletului se conduce de instinctele sale, se rostogolește fără oprire din rău în mai rău, pricinuind sufletului cea mai grea pierdere, cea mai îngrozitoare suferință: alungarea de la Dumnezeul din Care a fost luat. Această pierdere este atât de apăsătoare, încât sufletul se chinuiește încă din lumea aceasta. De aceea, trebuie să avem o deosebită grijă de suflet.

Părintele Teofilact,  icoana bunei rânduieli, Editura Nicodim Caligraful, Mănăstirea Putna, 2017