Treptele păcatului. De la atac la robire

Sf. Ioan Damaschin

„Zi ca să se facă pietrele acestea pâini” (Matei 4, 3). Acest îndemn l-a făcut diavolul lui Hristos după postul de 40 de zile, ispitindu-L.

Altceva este momeala (atacul), altceva însoțirea, altceva lupta, altceva patima, altceva învoirea (consimțirea) care e aproape de faptă și se aseamănă ei, altceva lucrarea și altceva robirea.

Momeala este gândul adus simplu în minte de vrăjmașul, ca de pildă: fă aceasta sau aceea, iar aceasta nu atârnă de la noi. Însoțirea este primirea gândului strecurat de vrăjmaș, preocuparea cu el și convorbirea plăcută a voii noastre cu el. Patima este deprinderea cu gândul strecurat de vrăjmaș, care se naște din însoțire și învârtirea necontenită a cugetării și a închipuirii în jurul lui. Lupta este împotrivirea cugetării fie la stingerea patimii din gând sau a gândului pătimaș, fie la învoire. Luarea în robie este ducerea silnică și fără voie a inimii, stăpânită de prejudecată și de o îndelungă obișnuință. Învoirea este consimțirea cu patima din gând. Iar lucrarea însăși împlinirea cu fapta a gândului pătimaș încuviințat.

Sfântul Ioan Damaschin, Cuvânt de suflet folositor, în Filocalia, vol. 4, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă