Cinci trepte la începutul Postului Mare – 5. Dragostea

Sf. Maxim Mărturisitorul

Cea dintâi lege dată omului a fost postul din Rai. Asemenea, cea dintâi lege a omului înnoit în Hristos, chemat la părtășia vieții veșnice, este legea dragostei.

„Cel ce Mă iubește pe Mine, zice Domnul, va păzi poruncile Mele” (Ioan 14, 23).

Iar porunca Mea aceasta este, ca „să vă iubiți unii pe alții” (Ioan 15, 12). Cel ce nu iubește, așadar, pe aproapele, nu păzește porunca. Iar cel nu păzește porunca, nici pe Domnul nu-L poate iubi.

Cel ce iubește pe Dumnezeu cu siguranță iubește și pe aproapele. Iar unul ca acesta nu poate păstra banii, ci-i folosește cu dumnezeiască cuviință, dând fiecăruia din cei ce au trebuință

Dragostea de Dumnezeu se împotrivește poftei, căci înduplecă mintea să se înfrâneze de la plăceri. Iar cea către aproapele se împotrivește mâniei, căci o face să disprețuiască slava și avuția. Aceștia sunt cei doi dinari, pe care Mântuitorul i-a dat îngrijitorului casei de oaspeți, ca să îngrijească de tine. Deci să nu te arăți nerecunoscător, însoțindu-te cu tâlhari, ca nu cumva să fii rănit iarăși și de astădată să nu te afli numai pe jumătate mort, ci mort de-a binelea.

Curățește-ți mintea de mânie, de amintirea răului și de gândurile urâte. Și atunci vei putea cunoaște sălășluirea lui Hristos.

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete despre dragoste, în Filocalia, vol. 2, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă